• drop

Projecten

wij nemen u
de zorg uit handen

Groot Bijstervelt 3.0

  • Visie Groot Bijstervelt door BLOM care innovation en consortium te Oirschot;
  • Ondersteuning ontwikkeling, Ondersteuning financiering;
  • Samenwerking,diverse scholen uit de regio.
  • O.a. St Joris Zorg te Oirschot;
  • O.a. Ziekenhuizen regionaal;
  • Medio augustus 2015 verder ontwikkeling


BLOM care innovation is met verschillende partners een consortium en samenwerking aangegaan.

Door de veranderingen in het zorglandschap zal er de komende jaren behoefte ontstaan naar objecten waar leren en verlenen een hele belangrijke rol gaat spelen. Gebouw zal ingevuld worden door wonen ,door huur- , koopwooneenheden te ontwikkelen, (zorg), (zorg en domotica en aanvullende innovaties zijn ondersteuningen van ons welzijn) en leisure. (eten, drinken , zorg en aanverwante diensten). Beide onderdelen zullen worden ondersteund vanuit het onderwijs en begeleid worden door het bedrijfsleven. Het gebouw in te zetten voor en door de gemeenschap waarin een lerende (onderwijs) rode draad gaat lopen voor zowel in als om het gebouw. Door samenwerking met het plaatselijke en regionale onderwijs alsmede de regionale ziekenhuizen,  zullen er nieuwe businessmodellen en onderwijsstromen ontstaan.
De omgeving zal in de ontwikkeling worden meegenomen, denkende aan de streekproducten en andere toeleveringen. Verkeer, ontsluiting zullen met overheid en omwonenden worden vorm gegeven, ontwikkeling in het gebied ( tussen Montfortlaan en Bestseweg)  om zodoende een juiste ontsluiting te creëren en veiligheid van aangrenzende school en Straten te garanderen.

De kapel heeft een bijzondere plaats bij ons en de samenleving.

Kortom een lerend object met toegevoegde waarde voor de Oirschotse en regionale samenleving.


Wilt u meer informatie neem contact op met BLOM care innovation, Den Uitvanck 15 te Oirschot, www.blomcareinnovation.nl

 
Website