• drop

Nieuws

Onze inzet zorgt voor positieve resultaten

Verkoop Groot Bijstervelt Oirschot

Verkoop klooster Groot Bijstervelt

De gemeente Oirschot heeft overeenstemming bereikt met De Meeuw Groep B.V. over de herbestemming van het voormalige klooster Groot Bijstervelt. In het complex wordt een openbaar toegankelijk museum met beeldentuin gerealiseerd.

Toevoeging aan het Oirschotse culturele aanbod
Concreet bestaat het plan uit een toonzaal voor moderne kunst, met als basis een Oirschotse particuliere collectie. Hierbij wordt een groot deel van de tuin betrokken voor een beeldententoonstelling. In exposities zal de historie van de Montfortanen, de vroegere bewoners van het klooster, duidelijk terug naar voren komen. Het gedeelte van de tuin waarin de Calvarieberg, het kerkhof en de Lourdesgrot zich bevinden zal dagelijks voor (wandelend) publiek geopend zijn.

De kapel en het oude kasteel zullen weer solitair in het park komen te staan. De kapel zal in combinatie met tentoonstellingen opengesteld worden en voor religieuze diensten gebruikt worden. Het kasteel zal als woning dienen. Onderaan deze pagina vindt u een eerste schets van het ontwerp van de nieuwe bestemming.

Met deze herbestemming blijft de oorspronkelijke sfeer van Groot Bijstervelt bewaard en wordt het weer onderdeel van de Oirschotse gemeenschap. Het is een waardevolle toevoeging aan het bestaande culturele / museale aanbod in onze gemeente.

Voorgeschiedenis
De gemeente Oirschot heeft in 2009 het voormalige klooster Groot Bijstervelt aangekocht. De laatste paters die het complex bewoonden hebben in 2011 het gebouw verlaten. Na de uitvoering van een marktconsultatie heeft de gemeenteraad in 2012 randvoorwaarden en kaders vastgesteld voor een nieuwe invulling van Groot Bijstervelt. Het college heeft vervolgens erfgoedexpert Redres.nl in de hand genomen om de verkoop ter hand te nemen. Tot 2 april 2013 konden geïnteresseerden zich aanmelden. Alle aanmeldingen zijn getoetst aan de criteria die de gemeenteraad had vastgesteld. Het voorliggende plan sloot hier het beste bij aan.

Groot Bijstervelt
(Oud)-Bijstervelt is een landgoed met een geschiedenis die teruggaat tot de 14e eeuw, toen op die plaats een oud slot stond. In 1775 werd het slot afgebroken en bouwde de toenmalige heer van Oirschot, Sweerts de Landas, een nieuw huis. Aan het begin van de 20e eeuw betrokken de Paters Montfortanen het kasteel, en breidden in fasen dit kasteel en park uit tot de huidige omvang. Het oorspronkelijke kasteel met zijn zijvleugels en aanbouwen zijn, omdat het één bouwdeel is, beschermd als rijksmonument. De kapel en het park zijn recent aangewezen als gemeentelijk monument. Bij overname van het complex zijn er met de vorige eigenaar afspraken gemaakt over het behoud van het religieuze erfgoed ter plaatse bestaande uit de kapel, begraafplaats, Calvarie en Lourdesgrot. De Stichting Behoud Montfortkapel (SBM) voert nu het beheer van de kapel en het religieuze erfgoed uit.

Recente nieuwsberichten

Recente projecten

Recente tweets

  • @frans_blom @claudiareiner01 @delimburger @De_Bouwagenda Inderdaad Motivatie. Maar als scholen het tempo van innovatie en ontwi… https://t.co/1j2h7YA5J8ongeveer 17 dagen geleden geleden

  • @frans_blom Verandering van bedrijfsnamen. 2019 een nieuwe start met nieuwe naam. Namens ons allen een fantastisch 2019 toeg… https://t.co/EOjssYv7zVongeveer 117 dagen geleden geleden