• drop

Wij ontzorgen u met uw zorgvraagstukken! 

 • Langer thuis blijven wonen

  Langer thuis blijven wonen
  Kennisdeling Free@home en compacte WMO unit

  Bekijken
 • Onderzoek

  Onderzoek Ouder wonen.


  Door Susan Gubbels,Cas Habraken en
  Meike Heuvelmans vanuit Heerbeeck College

  Bekijken
 • Akoestische panelen MMC

  Akoestische panelen MMC
  Laboratorium

  Bekijken
 • Hospice Plattelandhoes Panningen

  Concept ontwikkeling Hospice

  Bekijken
 • Akoestische-panelen duurzaam

  Slimme mooie oplossingen voor geluid en beleving!!


  Bekijken
 • Groot Bijstervelt 3.0

  Regionaal lerend Object,
  waar wonen en ondersteuning op maat geleverd kan worden.


  Bekijken
 • WMO compact unit

  samenwerking met De Schans uit Oirschot

  Bekijken
 • Zorgkamer Respect Den Haag

  Verbouw van drie zorgkamers Zorggroep Respect , locatie Uiterjoon

  Bekijken
 • Experence Room HTC te Nieuwegein

  Ontwikkeling Living Space Experence Room voor ABB, Woonindustie voormalig HTC te Nieuwegein.

  Bekijken
 • Liesbosch wonen en zorg Breda

  Woonconcept voor Liesbosch Vastgoed Maatschappij Breda

  Bekijken
 • Belevingsplein NOVACURA Waalwijk

  Ontwikkeling belevingsplein NOVACURA

  Bekijken
 • Zorgkamer Amstelring Amsterdam

  Verbouw van twee zorgkamers Zorggroep Amstelring , locatie De Bogt 

  Bekijken
 • Zorgkamer Humanitas Rotterdam

  Verbouw twee zorgkamers Humanitas

  Bekijken
 • Nieuwbouw Amphia Breda beddenhuis

  Concept ontwikkeling

  Bekijken
 • Roelfeldag 2014

  Roefeldag 2014,

  Seplator, dank aan Daan van der Wiel

  Bekijken
 • Onderzoek

  Onderzoek zorg en huisvesting voor ouderen.

  Door Romy Smulders, Nina IJsselstijn en Jamie van Dijk 
  vanuit Heerbeeck College


  Bekijken
 • Hospice Avoord Etten Leur

  Concept ontwikkeling

  Bekijken
 • PITCH RTL 7 ONDERNEMEN MET PASSIE

  BLOM care innovation  stem op de pitch


  Bekijken
 • Samenwerking met Richter IMA

  Samenwerkings ondersteuning in het realiseren van cliënt gerichte woonoplossingen voor de vernieuwende zorg.

  Bekijken
 • Samenwerking Alcomel NV België

  Bekijken
 • Klooster Groot Bijstervelt

  Visie Zorg 2.0 en onderwijs 2.0 in één gebouw, de geest van het gebouw blijft behouden.

  Bekijken
 • Humanitas, locatie Evenaar Rotterdam

  De zorgkamer toekomst, in bestaande huisvesting.

  Bekijken
 • Klooster Cadier en Keer

  Visie huisvesting onderwijs met gebruik van het verleden.

  Bekijken
 • Carebed

  Ondersteuning ontwikkeling zorgbed

  Bekijken
 • Verandering BLOM management & innovtion

  01 januari 2019

  BLOM care innovation en BLOM bouwmanagement zijn vanaf heden samen gebracht in de naam BLOM management & innovation

  Door de beide bedrijven onder één naam te brengen zal het voor de buitenwereld een stukje duidelijkheid verschaffen. De werkzaamheden richten zich op de total project management, innovation van producten, en processen.

  Motto
  “ Mensen moeten zich niet aanpassen aan ruimtes, maar ruimtes aan mensen”

  Visie:
  Toegepaste innovatieve kennis en kruisbestuivingen creëren pas baanbrekende oplossingen als het mensen een perspectief biedt op een betere Quality of life.

 • innovatie-killers in de zorg!

  14 september 2018

  5 innovatie-killers in de zorg! (en wat ermee te doen)

  Ik heb de afgelopen jaren in de gezondheidszorg vele redenen gehoord waarom het niet geschikt was om te innoveren. En het bijzondere van de redenen is dat ze vaak volkomen logisch lijken, maar het vaak niet zijn. Het vervelende is dat deze innovatie-killers er voor zorgen dat je harder moet werken om gemotiveerd te blijven. Maar als je deze innovatie-killers gaat herkennen, weet je hoe je ze kan omzetten in kansen voor innovatie trajecten! Hieronder deel ik de 5 meest voorkomende innovatie killers en hoe je ermee kan gaan!

  1. “Wij kunnen het ons niet veroorloven om fouten te maken…”
  Weet je hoe het eerste vliegtuig, auto of iPhone ontwikkeld is? Precies! Door heel veel fouten te maken en daarvan te leren. Fouten maken is namelijk essentieel om te ontwikkelen en je dienst te verbeteren. Niet voor niets is Lean startup een succesvolle methodiek waar menig startup razendsnel leert van zijn fouten en daardoor sneller tot een succesvol product komt. Het is de kunst om een eerste innovatie casus te vinden waarbij fouten maken mag. Zo moet je niet direct een innovatietraject starten met zorggebruikers, maar kan je wel beginnen bij een stafafdeling. Kijk dus goed waar een relevante casus te vinden is, en waar ruimte (hoe klein ook) is om een innovatie traject te starten.

  2. “De patiënt zit hier niet op te wachten…”
  ‘De patiënt’ bepaalt liever zelf of hij er niet of wel op zit te wachten. Ook in de gezondheidszorg zie je de emancipatie van de zorggebruiker groeien, waardoor professionals niet meer ‘over’, maar ‘met’ de zorggebruiker praten. En hier ligt wellicht ook wel je grootste troef als innovator. Begin bij de zorggebruiker om uit te zoeken waar hij/ zij ontevreden is over de zorgverlening, en werk dit uit in een patiënt journey of waardepropositie. Je zal namelijk geen zorgmanager of directeur vinden die je innovatie traject afwijst als jij aan kan tonen waar de zorggebruiker echt ontevreden over is. Zodra jij duidelijk aan kan tonen waar de zorggebruikers last van hebben en waar ze mogelijk blij van worden, zal je bovenstaand excuus dus niet meer horen!

  3. “Wij zijn er om te zorgen, niet om te innoveren…”
  “Wij zijn geen innovatie bedrijf, maar een zorgorganisatie” hoor ik regelmatig in de wandelgangen. Maar betekent dit dat we daarom niet moeten innoveren op onze zorgverlening? Florence Nightengale is de grondlegger van wat we nu als de ‘verzorgingsstaat’ kennen vanwege het feit dat zij geen genoegen name met de status quo. Ze wist het vak verpleegkunde te innoveren tot wat het nu is, door meerdere onderzoeken te doen en disciplines te combineren om betere kennis te ontwikkelen rondom hygiëne en ziektes. Innovatie is dus een kloppende ader door de ontwikkelingen van de gezondheidszorg. Zonder innovatie geen penicilline, röntgen apparaat of MRI scans! Innovatie is dus geen activiteit maar meer een momentum waarbij een organisatie beseft dat niets doen gevaarlijker is dan drastisch te veranderen.

  4. “We hebben geen (priori) tijd voor innovatie…”
  Als je dit hoort, kan je 2 dingen doen. Of je wacht rustig af totdat de nood zodanig hoog is, dat de organisatie wel wil innoveren of je helpt ze een handje om de prioriteit te laten zien. Dat een organisatie het niet als prioriteit ziet heeft namelijk vaak te maken met 2 dingen:
  Ze zitten zo diep in de problemen dat ze oogkappen op hebben: Zit jouw zorg organisatie zo diep in de problemen dat ze helemaal naar binnen gekeerd zijn? Inventariseer dan wat de grootste zorgen zijn bij de organisatie, zorgverleners en bij de zorggebruikers. Combineer deze informatie in 1 heldere schets en ga eens langs bij concurrerende zorgorganisaties. Hoe hebben zij deze uitdagingen opgelost? Welke oplossingen hebben zij bedacht die jouw organisatie ook kan gebruiken? Door oplossingen aan te bieden voor de meest urgente problemen ontstaat er lucht en ruimte om daarna te werken aan innovatieve oplossingen!
  Ze zitten nog te ruim in hun vel, waardoor productie draaien focus heeft: Er zijn ook zorg organisaties die ruim in hun jasje zitten waardoor het een risico is om het huidige zorgproces te veranderen. Als dit bij jullie ook het geval is, bedenk dan eens in welke business je eigenlijk zit? En probeer dan breder te kijken dan de zorg. Waarom komen mensen naar jullie toe? Wat willen zij bereiken in het leven en hoe voldoen jullie aan deze wensen? Zo zie je tegenwoordig dat algeheel welzijn belangrijker wordt dan alleen de lichamelijke gezondheid. Als je een breder beeld hebt van jullie ‘business’ zal je ook andere concurrenten tegenkomen die een bedreiging kunnen zijn voor de organisatie. Wist je namelijk dat v.d. Valk hotels nu ook zorghotels hebben? Zij zijn namelijk heel sterk in hospitality (waar zorg niet in uitblinkt) en gaan daarbij zorg verlenen. Door je manager/ directeur op een andere manier naar jullie zorgverlening te laten kijken en mogelijke concurrenten die op de loer staan, creëer je meer prioriteit om te innoveren binnen de organisatie.

  5. “We hebben geen geld voor innovatie…”
  Dit is een reden waardoor innovatie trajecten stil komen te staan, of niet eens beginnen. Toch zie ik ook dat er soms veel geld verspilt wordt aan projecten die uiteindelijk op niets uitlopen. ‘wel of geen geld hebben’ is blijkbaar iets relatiefs wat meebeweegt met de verwachte opbrengsten die een zorg organisatie ziet. Het ligt dus aan hoe je het brengt, een les die marketeers op dag 1 al krijgen. Vertel je je baas hoeveel geld je nodig hebt voor dat toffe idee? Of vertel je de extra kosten die de afdeling nu maakt, en hoe jij met jou innovatieve oplossing deze kosten terug kan brengen? Start daarom dus met te onderzoeken welke pijnpunten de organisatie heeft.Interview direct betrokkenen rondom dit pijnpunt en schrijf dit op in verhalen (interviews zorggebruikers) maar ook in cijfers (percentage, euro’s verlies). Zodra jij een duidelijk verhaal hebt waarin je de pijnpunten kwalitatief en kwantitatief kunt weergeven en oplossingsrichtingen laat zien die je wilt verkennen, zal een baas je moeilijk kunnen afwijzen. Hiervoor geld ook de regel 2:1=3; Als de kosten twee (2) maal hoger zijn, dan de investering (1) om uiteindelijk tot een positieve uitkomst (3) te komen, zal je meer kans maken om te mogen innoveren.

 • Zorgvastgoed toekomst

  06 augustus 2018

  Zorgen om zorgvastgoed


  Ziekenhuizen en aanbieders van intramurale zorg zijn zelfverantwoordelijk voor de bekostiging van hun vastgoed. Dat was tot circa tien jaar geleden wel anders. Toen droeg de rijksoverheid de verantwoordelijkheid voor de bouw van zorginstellingen. In het publieke stelsel ontbraken prikkels voor zorgaanbieders om efficiënt met zorgvastgoed om te gaan. Daarom wilde de overheid de verantwoordelijkheid voor vastgoed overhevelen naar de zorg. Zorgaanbieders wilden ook af van het oude bouwregime, dat ze als betuttelend ervoeren. Zo schreef het inmiddels opgeheven Bouwcollege in detail voor hoe breed gangen en deuropeningen moesten zijn.
  Zorgaanbieders hebben nu veel meer beleidsvrijheid. Maar het lijkt erop dat ze de financiële risico’s van vastgoed soms onderschatten. Garandeerde de overheid vroeger de betaling van rente en afschrijvingen met een stempel van het Bouwcollege, nu moeten zorgaanbieders de kosten vergoed zien te krijgen in tarieven. Daarover moeten ze onderhandelen met zorgverzekeraars. Met banken moeten ze goede voorwaarden afspreken. Onzekerheid is troef.

  Nieuwbouwziekenhuizen in problemen
  De ziekenhuizen zijn in 2008 als eerste overgegaan op het nieuwe bouwregime. Voor ziekenhuizen die nog in het oude stelsel waren begonnen met bouwen, golden er overgangsregelingen. Die zijn inmiddels verlopen. Ziekenhuizen moeten voor de financiering van hun bouwplannen aankloppen bij banken. Die zijn steeds kritischer geworden over nieuwbouw, zeker nadat enkele nieuwbouwziekenhuizen in grote financiële problemen kwamen en bijna failliet gingen. Banken komen alleen nog over de brug als er een degelijk businessplan is. Ook willen ze vertrouwen hebben in het bestuur en de medisch specialisten. Een plan met een te optimistische inschatting over de groei van de omzet kan tot grote problemen leiden als die tegen blijkt te vallen. De vergoeding die ziekenhuizen krijgen in de tarieven is bij nieuwbouw ziekenhuizen de eerste jaren vaak niet voldoende om de kosten te betalen. Ziekenhuizen proberen dan ook tijdelijk hogere tarieven te krijgen van verzekeraars. Tegenover de risico’s van nieuwbouw staan ook voordelen. Zo trekken ze vaak meer patiënten door de aantrekkelijkheid van het nieuwe gebouw. Verder is er een trend om steeds kleiner te bouwen, omdat een deel van de zorg naar huisartsen en andere eerstelijnsaanbieders gaat. Misschien bestaat een ziekenhuis over 20 jaar wel alleen nog uit operatiekamers, spoedeisende hulp en intensive care en wordt de overige ziekenhuiszorg elders gedaan.

  Vastgoed in intramurale ouderenzorg
  De aanbieders voor intramurale zorg zijn pas in 2012 overgegaan op een bouwregime van meer vrijheid en verantwoordelijkheid. Ze moeten zelf beslissingen nemen over investeringsbeslissingen. Het overgangsregime geldt in de care tot 2018. Vanaf dat moment is de dekking van kapitaallasten volledig afhankelijk hun zorgprestaties. Als hun productie onvoldoende inkomsten genereert om de kapitaallasten te dekken, hebben ze een financieel probleem. Leegstand is dus kostbaar. Nu krijgen zorginstellingen in de tarieven nog een vaste vergoeding via de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). De overheid wil die vergoeding flexibel maken en onderwerp maken van onderhandelingen tussen zorgkantoren en zorgaanbieders. Daartegen is veel verzet. Zorgaanbieders vrezen dat ze zo steeds minder geld krijgen voor zorgvastgoed. En er zijn al veel ouderenzorgaanbieders in financiële problemen door het kabinetsbeleid om ouderen langer thuis te laten wonen. De afbouw van lichte zzp’s ging voor veel instellingen te snel. Ze kampen met leegstand van verzorgingshuizen of hoge kosten om verzorgingshuizen om te bouwen tot verpleeghuizen. Voor die instellingen is het zorgvastgoed een financiële molensteen. Voor zorginstellingen die op tijd de juiste beslissingen hebben genomen, is zorgvastgoed juist een bron van extra inkomsten.
  Huren van vastgoed
  Een speciale groep vormen de zorginstellingen die hun zorgvastgoed niet in eigen bezit hebben, maar die huren van een woningcorporatie. Vaak gaat het om langlopende contracten van wel 20 of 30 jaar. Als een zorginstelling minder vergoeding krijgt voor zorgvastgoed, terwijl de huur wel gewoon moet worden opgehoest, ontstaat er een financieel probleem. Zeker als de woningcorporatie het huurcontract niet wil herzien. Opzeggen van de huurovereenkomst is geen gangbare weg, laat de jurisprudentie zien. De enige uitweg is om samen met de verhuurder tot vernieuwende vastgoedconcepten te komen, die aansluiten bij toekomstige generaties ouderen.

  Gehandicapten en ggz
  Gehandicaptenzorgaanbieders en ggz-instellingen kampen weer met een ander probleem. Ze liggen van oudsher op grote terreinen in de natuur. Maar er is een trend om steeds minder gespecialiseerde zorg te verlenen binnen de eigen muren. Gehandicapten willen zo veel mogelijk in de samenleving leven. Ook in de ggz krijgen meer mensen psychische hulp in hun eigen woonomgeving. Dat vraagt om nieuwe bouwconcepten. En afbouw van de grote instellingen in de natuur.

 • Emotie / kwaliteit

  04 mei 2018

  Gaat het niet om emotie!!!

  Mooie stuk van Jan Kremer vanuit Radboud UMC te Nijmegen.

  Jan Kremer: ‘Kwaliteit is niet objectief en makkelijk meetbaar’
  Kwaliteit is niet objectief en makkelijk meetbaar, maar afhankelijk van tijd, plaats en personen. Dat stelt Jan Kremer, hoogleraar in het Radboudumc en voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland (ZIN).

  Jan Kremer: Kwaliteit is niet objectief en makkelijk meetbaar
  ‘Er zijn barsten zichtbaar in onze huidige opvatting van kwaliteit’, zegt de Nijmeegse hoogleraar Jan Kremer en voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland (ZIN). Hij is spreker op het congres ‘Naar een nieuw Amsterdams peil’ dat Cordaan op 20 april heeft georganiseerd. ‘Patiënten voelen zich te veel behandeld als een gemiddelde. Professionals zien dat het huidige kwaliteitsdenken niet altijd goede zorg betekent voor hun patiënten. Het dogma is nu dat wetenschappelijk bewijs bepaalt wat goede zorg is en dat we de uitkomst op afstand kunnen meten. Alsof kwaliteit iets statistisch is, simpel en objectief meetbaar. Alsof er één manier van doen is die bij alle patiënten de beste is. Alsof het een kwestie is van simpelweg de best practice standaardiseren. Dan verkrijgen we voor iedereen de beste kwaliteit van zorg.’

  Schijnkwaliteit
  ‘Maar zo simpel is het natuurlijk niet’, vervolgt Kremer. ‘Alle patiënten zijn anders. Meten kan een schijnkwaliteit opleveren, die het zicht op echte kwaliteit belemmert. Professionals verzetten zich steeds meer tegen het huidige dogma. Het werken volgens strakke protocollen laat onvoldoende ruimte om bij individuele patiënten te doen wat juist is. Professionals doen dan toch maar wat het protocol voorschrijft. Anders krijgen ze gezeur. Of nog erger, claims. Aan het meten en verbeteren is inmiddels een hele industrie verbonden waarin misschien wel meer mensen werken dan er medisch specialisten zijn. Het is een wereld die losraakt van de praktijk. Wetenschappers praten in een ingewikkeld vakjargon en gebruiken complexe meetinstrumenten. Zorgprofessionals en patiënten herkennen zich daar niet meer in.’

  Kwaliteitsindicatoren en protocollen
  Kremer is zelf ook gaan twijfelen. Terwijl hij het begin van zijn loopbaan nog overtuigd was van het nut van kwaliteitsindicatoren en protocollen. ‘Ik heb zelf richtlijnen gemaakt, zoals de landelijke infertiliteitsrichtlijn. En in het Radboudumc heb ik veel implementatieonderzoek gedaan. Hoe kunnen we zorgen dat dokters die richtlijnen niet willen naleven stimuleren om dat wel te doen. Daar voelde ik me als arts al ietwat ongemakkelijk bij. Er kunnen goede redenen zijn om juist wel af te wijken.

  Onrechtvaardige praktijkvariatie
  Wat moet er dan gebeuren? ‘We moeten niet in de reflex schieten om terug te gaan naar vroeger’, zegt Kremer in een toelichting op zijn lezing. ‘Dat was de tijd van het onbeperkte vertrouwen in het vakmanschap van de arts. Die tijd is voorbij, ook andere mensen vinden er iets van. Terecht, want er was veel niet zichtbare en onrechtvaardige praktijkvariatie.’

  Kwaliteit is dynamisch en moreel geladen
  Kremer ging ten rade bij een filosoof in het Radboudumc. Hij liep met Jur Koksma door het park naast het ziekenhuis in Nijmegen. ‘Waar zie jij hier kwaliteit?’, vroeg de filosoof. Ineens begon het te dagen voor Kremer. Hij zag geen kwaliteit in de buitenwereld, maar voelde het in zijn hart. ‘Kwaliteit is de waarde die wij toekennen aan iets in die buitenwereld. Het is dus een moreel concept, afhankelijk van tijd en plaats. Kwaliteit is nu wat anders dan twintig jaar geleden en is in Nederland wat anders dan in Zuid-Afrika. Kwaliteit is dynamisch, pluriform en moreel geladen. Het ontstaat pas als we dat zien en het met elkaar erover hebben. Pas als je ziet dat kwaliteit complex is, wordt het pas simpel.’

  Lerende praktijk
  De meetinstrumenten en indicatoren overboord gooien gaat Kremer te ver. ‘We moeten naar een lerende praktijk waarin alles wat we weten over kwaliteit bij elkaar brengen: indicatoren, big data, evidence en vooral ook verhalen. Al die kennis brengen we samen in ontmoetingen waarin mensen met elkaar in dialoog gaan en samen gaan leren en verbeteren. De NZa, IGJ, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, artsen, verpleegkundigen en patiënten. Dan krijg je pluriforme antwoorden en gerechtvaardigde verschillen.’

  Belangrijkste is dat we de emotie waar het omdraait ontdekken en voelen. Dit door te luisteren naar de bewoner/patiënt/cliënt maar ook naar de professional, hierdoor wordt de juiste kwaliteit gevormd en gegeven.

 • Ketenregisseur in de zorg

  20 april 2018

  Ketenregisseur in de zorg, hoe werkt dat?

 • Een systeemverandering

  29 augustus 2017

  29 augustus 2017

  De zorgsector staat voor een systeemverandering. Hoe krijgen we de stijgende zorgvraag zo beantwoord dat zorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor alle groepen uit de samenleving. Op dezelfde weg doorgaan leidt tot grote problemen.

  Meer budget is niet voorhanden. Minder gaan doen met het bestaande budget is onwenselijk, of toch niet?. Het antwoord op de groeiende uitdaging is het anders doen: het zorgsysteem moet vernieuwd worden om meer resultaat te halen met de uitdagende budgetten. Innovatie en inspiratie zijn van groot belang bij het vinden van deze nieuwe wegen. Om uit de diep gesleten sporen van het klassieke denken te komen, moeten we verrijkt worden met nieuwe inzichten en oplossingen. Het vraagt soms ook een pioniersmentaliteit: een weg durven gaan zonder terug te kunnen vallen op bewezen resultaten.
  Om ook in de toekomst te kunnen overleven moeten organisaties zich als het ware opnieuw uitvinden. Wie niet innoveert krijgt vandaag of morgen te maken met nieuwe toetreders in zijn eigen marktgebied. Dit kunnen bestaande aanbieders uit de eigen of andere regio’s zijn of geheel nieuwe aanbieders die inspelen op marktkansen. Als organisatie moet je daarom nieuwe activiteiten ontwikkelen. Nieuwe activiteiten kunnen bestaan uit nieuwe diensten voor de huidige doelgroep en voor nieuwe doelgroepen. Hierbij moet je ook denken aan het verbeteren van bestaande diensten en het introduceren van nieuwe diensten en producten binnen het eigen marktgebied.
  Het identificeren van nieuwe kansen is essentieel.

  Hoe, vraag naar een vrijblijvend gesprek op locatie. Wij laten u zien wat mogelijkheden zijn om uw organisatie up to date maken voor de toekomst.

 • Openhuis Platelanshoes Panningen

  03 maart 2017

  OPEN HOÉS

  UITNODIGING
  4 MAART 2017 VAN 10:00 - 17:00 UUR
  Op die dag worden alle relaties, vrienden, sponsoren, donateurs van het Plattelandshoés en alle belangstellenden uit de gemeen-ten Leudal en Peel en Maas, in de gelegenheid gesteld om een kijkje te komen nemen in het prachtig verbouwde en gerenoveer-de hospice/verblijfhuis. U, als lezer van deze nieuwsbrief bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd.
  Op 4 maart is het Plattelandshoés nog niet helemaal af. Apparte-ment no. 9, de stilte– en afscheidsruimte, het mortuarium en de tuin worden in fase no. 2, in de loop van 2017, gerealiseerd wan-neer daarvoor de benodigde financiën worden gegenereerd.
  De bezoekers zullen ontvangen worden door het bestuur, terwijl vrijwilligers en professionals van het Plattelandshoés de bezoe-kers wegwijs zullen maken in het hospice/verblijfhuis en daar waar nodig uitleg zullen geven.
  Ook een vijftal bedrijven die hebben meegewerkt aan de ver-bouw en renovatie van het Plattelandshoés zullen met een infor-matiestand aanwezig zijn. Ook het bestuur van het Plattelands-hoés is met een informatiestand aanwezig in de ontmoetingsruim-te.

 • Nieuwjaars groet 2017

  18 december 2016

  Het jaar 2016 was zeer succesvol. Het was een jaar van verandering en vooruitgang. Een jaar waarin we de handen ineen mochten slaan met nieuwe, inspirerende partijen. We hebben samen met u het onmogelijke mogelijk gemaakt en daar zijn wij als BLOM care innovation trots op.

  Denk aan de ontwikkeling met Hospice te Panningen: deze stap liet zien dat met creativiteit en doorzetting van de opdrachtgever een ontwikkeling plaats kon vinden. Een bestaande oude basisschool werd getransformeerd naar een hoogwaardige hospice waar mensen in hun eigen omgeving met hun dierbaren afscheid kunnen nemen.

  Het is duidelijk dat BLOM care innovation niet enkel kijkt naar de ontwikkelingen van vandaag, maar juist naar die van morgen. We hebben overheid, burgers, onderwijsinstellingen en bedrijven opnieuw met elkaar samengebracht in een plan Groot Beijstervelt Oirschot. Helaas mocht het niet in uitvoering komen, maar het heeft veel mensen aan het denken gezet. Zo discussieerden velen over andere zorg en zijn deze aan het vormgeven.

  Wij bedanken u voor de grote toewijding die u ons in 2016 heeft laten zien. Het komend jaar kijken we graag met u naar hoe we gezamenlijk innovatie binnen de branche verder kunnen brengen. Wij zien ernaar uit en wensen u nu alvast een fantastisch, vernieuwend en inspirerend 2017 toe!

 • BLOM care innovation interview

  20 november 2016

  Interview voor Zorg in de Regio.

  Frans Blom van BLOM care innovation in gesprek met ZiDR opname voor de ontwikkelingen van BLOM care innovation en de samenwerking met de World of Dreams in Roosendaal
  https://www.youtube.com/watch?v=bGpdqIgCMv0 

 • Samenwerking van der Lingen & Partners

  01 september 2016

  BLOM care innovatie staat voor innovatie, creëren en ontwikkelingen in en voor de zorg. Met de samenwerking met Van der Lingen & Partners (Het adviesbureau van J. van der Lingen)
   
  Van der Lingen & Partners werkt al jaren met een kleine kern, die voor meer capaciteit of specifieke deskundigheid eenvoudig kan worden uitgebreid met vaste relaties. En bij het zoeken naar de goede oplossingen voor de problemen van de opdrachtgever kan natuurlijk ook worden samengewerkt vaste relaties of medewerkers van de opdrachtgever.
  Van der Lingen & Partners zal een toevoeging zijn op het gebied van zorgvastgoed. 

 • Groot Bijstervelt aanbesteding

  19 mei 2016

  Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het procesvan de verkoop van het Klooster Groot Bijstervelt aan deMontfortlaan te Oirschot is dit schrijven.
  We hebben ons als team lang moeten beraden om eenaanbieding te maken voor het project.
  Afgelopen maanden heeft de investeerder en belegger naar aan leiding van de aangeleverde besloten om geen aanbieding te doen voor de ontwikkeling.

  Wij betreuren dit maar staan geheel achter het besluit.

  We willen de partners die achter de ontwikkeling stonden bedanken
  voor het gestelde vertrouwen in BLOM care innovation en het consortium.

  Wij wensen de Gemeente Oirschot verder succes met de ontwikkeling van het project.
   

 • Kerst 2016

  20 december 2015

  Goed kerstfeest en de beste wensen  voor 2016.

  Wij als BLOM care innovation wensen u het aller beste voor 2016.

 • IFHE 2016

  21 oktober 2015

  BLOM care innovation staat op de bedrijven beurs van het IFHE 2016 te Den Haag

  KENNISDELING VOOR BETERE ZORG WERELDWIJD


  In 2016 vindt het IFHE-wereldcongres plaats in Nederland. Het thema luidt:
  “Kennisdeling voor betere zorg wereldwijd”.

  De organisatie is in handen van de NVTG, vereniging voor technisch facility managers in de zorgsector in Nederland. Behalve een boeiend internationaal lezingenprogramma biedt het congres op 18, 19 en 20 april 2016 de mogelijkheid ter plekke kennis te nemen van innovatieve ontwikkelingen op het gebied van technologie en huisvesting in de Nederlandse zorgsector.

  Het IFHE-congres 2016 is een ervaring die u zult delen met collega’s van vele tientallen nationaliteiten.

  Internationale bedrijvenexpositie

  Kwalitatief hoogstaande en efficiënte zorg hangt nauw samen met de beschikbare producten en diensten. Op een bedrijvenexpositie, die gelijktijdig met het congres wordt gehouden, laten toonaangevende (internationale) bedrijven zien hoe zij voortdurend hun producten en diensten innoveren en vervolmaken ten behoeve van de zorgsector. Het is ook mogelijk op de beursvloer workshops en presentaties te volgen.

 • Langer thuis blijven wonen

  12 oktober 2015

  Langer thuis blijven wonen

  Seniorenmiddag 13-14 oktober 2015
  Gemeente Maasgouw de senioren middag op 13  oktober in  “Don Bosco” te Heel en op 14 oktober in “De Spil” te Maasbracht.
  Tijdens deze middag ontvangt u veel  informatie  over hoe senioren zo lang mogelijk  thuis kunnen blijven wonen. Het overheidsbeleid, ook van de Gemeente Maasgouw, is erop gericht mensen langer  zelfstandig te laten wonen. Ingrijpende veranderingen op het gebied van de zorg maken dit ook noodzakelijk. Steeds meer senioren zullen zorg en ondersteuning  thuis nodig hebben. Pas als  het thuis niet meer gaat komt het verpleeghuis in zicht. Gebleken is dat vele senioren in de Gemeente Maasgouw ook zolang als mogelijk thuis en in de vertrouwde leefomgeving, eigen woonkern, willen blijven wonen. Het is dus van groot  belang dat hiervoor de komende jaren oplossingen gevonden worden. De senioren organisaties en de Gemeente Maasgouw voelen zich samen verantwoordelijk om goede voorlichting te geven met betrekking tot goede,  uitvoerbare en betaalbare  mogelijkheden voor woningaanpassingen, thuisautomatisering (domotica)  in bestaande woningen in de huur en in de particuliere sector.  Denk aan gelijkvloers maken van de woning, aanpassingen in de badkamer, zoals een verhoogd toilet of juist een verlaagde wasbak  of keuken voor mensen in een rolstoel of een toegankelijke en onderhoudsvrije tuin.
  Over  een aantal  mogelijkheden zult u op deze beide seniorenmiddagen geïnformeerd worden.
  De invulling van de middag ziet er als volgt uit:
  Vanaf 13.00 uur is de zaal open voor de deelnemers om de aanwezige stands te bezoeken.
  Ontvangst met koffie.
  Om 13.30 uur Opening van de middag door de dagvoorzitter, en nog veel meer.
  Daarna de mogelijkheid om  tot 17.00 uur de stands te bezoeken. 

  Een middag die u niet wilt missen! 

  BLOM care innovation staat met nieuwe concepten, samen met Free@home van ABB/Bush &Jeager en De Schans met WMO units

 • Invulling Groot Bijstervelt

  28 mei 2015

  Regionaal lerend Object,
  waar wonen en ondersteuning op maat geleverd kan worden.


  BLOM care innovation is met verschillende partners een consortium en samenwerking aangegaan.

  Door de veranderingen in het zorglandschap zal er de komende jaren behoefte ontstaan naar objecten waar leren en verlenen een hele belangrijke rol gaat spelen. Gebouw zal ingevuld worden door wonen ,door huur- , koopwooneenheden te ontwikkelen, (zorg), (zorg en domotica en aanvullende innovaties zijn ondersteuningen van ons welzijn) en leisure. (eten, drinken , zorg en aanverwante diensten). Beide onderdelen zullen worden ondersteund vanuit het onderwijs en begeleid worden door het bedrijfsleven. Het gebouw in te zetten voor en door de gemeenschap waarin een lerende (onderwijs) rode draad gaat lopen voor zowel in als om het gebouw. Door samenwerking met het plaatselijke en regionale onderwijs alsmede de regionale ziekenhuizen,  zullen er nieuwe businessmodellen en onderwijsstromen ontstaan.
  De omgeving zal in de ontwikkeling worden meegenomen, denkende aan de streekproducten en andere toeleveringen. Verkeer, ontsluiting zullen met overheid en omwonenden worden vorm gegeven, ontwikkeling in het gebied ( tussen Montfortlaan en Bestseweg)  om zodoende een juiste ontsluiting te creëren en veiligheid van aangrenzende school en Straten te garanderen.

  De kapel heeft een bijzondere plaats bij ons en de samenleving.

  Kortom een lerend object met toegevoegde waarde voor de Oirschotse en regionale samenleving.


  Wilt u meer informatie neem contact op met BLOM care innovation, Den Uitvanck 15 te Oirschot, www.blomcareinnovation.nl

 • Beste wensen voor 2015

  19 december 2014

  Goed kerstfeest en de beste wensen  voor 2015.

  Wij als BLOM care innovation wensen u het aller beste voor 2015.
  Wij hopen komend jaar onze nieuwe concepten voor de ouderhuisvesting in de vorm van intra en extramuraal verder uit te voeren.

 • Regie in zorghuisvesting moet naar oudere zelf

  19 december 2014

  Zorghuisvesting

  BLOM care innovation uit Oirschot haalt mooie resultaten met innovatieve oplossingen

  Regie in de zorghuisvesting moet naar oudere zelf

 • FME ontmoeting Amsteling

  13 oktober 2014

  Tweede collectieve bijeenkomst voor IPC Zelfmanagement in de thuiszorg (ZMTZ)

 • Samenwerking Summa College Eindhoven

  25 september 2014

  Samenwerking met SummaCollege,
  Ontwikkelling van een System integrator voor Summa College te Eindhoven.

 • Onderzoek zorg en huisvesting voor ouderen

  04 juli 2014

  Onderzoek zorg en huisvesting voor ouderen.

  3 studenten van het Heerbeeck College uit Best, Romy Smulders, Nina Ijsselstijn en Jamie van Dijk, hebben een onderzoek gedaan in hoe ouderen over 15 jaar zouden willen wonen. Onder begeleiding vanuit het Heerbeeck College te Best hebben zij voor BLOM care innovation het afgelopen half jaar onderzocht hoe, waar en vooral wat er zou moeten zijn.

  In het rapport kun je lezen hoe studenten van 16 jaar met deze vragen zijn omgegaan.
  Ook is er een presentatie beschikbaar om te zien hoe studenten hun onderzoek hebben gepresenteert aan geen geselecteerde groep op de school.

  Wij als BLOM care innovation danken de studenten voor het onderzoek, inzet, interesse en wensen ze succes met hun studie. 

 • Roelfeldag 2014

  28 juni 2014

  Roefeldag 2014,

  Het was weer een groot succes.
  Kinderen zijn in 3 groepjes weer geweest met als doel, wat is innoveren. 
  Na een leuke tekst en uitleg zijn ze aan de slag gegaan om op te schrijven wat er anders in zou moeten door de ogen van kids om het leuker makkelijker en besparender zou moeten.
  Er kwamen giga veel ideën uir de pen na enkele miniuten.
  Na de theorie werd er ook geinnoveerd in de praktijk.

  Kortom een lerende leuke dag om te zien dat kinderen echt out off the box denken en soms ook handelen.

  Op naar volgend jaar.

  Oke de leuke reactie van Suze:

  Goedemorgen Frans,

  Hierbij wil ik je, mede namens mijn dochter Suze, bedanken voor de Roefeldag van 2014. Ze kon een heel goed en enthousiast verhaal vertellen over jouw bedrijf en wat innoveren  betekende en ‘slimme oplossingen’ zoals ze het noemde. Leuk dat jij het de kinderen zo enthousiast verteld had waardoor het zo goed was blijven hangen. Ze vond het hardstikke interessant.

  Met vriendelijke groet,
  Edith

 • Samenwerking DE SCHANS

  02 juni 2014

  Blom Care Innovatie staat voor innovatie, creëren en ontwikkelingen in en voor de zorg met passie uitgevoerd. Samen in een keten met De SCHANS (WMO ontwikkelingen) gevestigd te Oirschot worden slimme WMO woonoplossingen gerealiseerd waarin de cliënt naar eigen wens en behoefte kan wonen en de zorgverlener met plezier en tijd voor de cliënt kan werken. De combinatie van ontwikkelen , innoveren en uitvoeren zorgen voor meer tijd en leefcomfort voor de bewoner die graag thuis wil blijven wonen en daar in de vertrouwde omgeving van de oude dag kan genieten.

 • Sponsering HCO Oirschot

  03 februari 2014

  Sponsering HCO Oirschot
  BLOM care innovation en Studio Schoot sponseren de hockeyvereniging in Oirschot met een nieuwe balie. Hierdoor zullen de bezoekers op een professionelere worden opgevangen. De balie zal de vereniging meer uitstraling geven.

  Namens Studio Schoot en BLOM care innovtion.

 • Ondernemer van de week YELLO WALNUT

  27 januari 2014

  Zorg kan slimmer en menselijker

  Frans Blom is sinds 1999 eigenaar van BLOM bouwmanagement waar hij begeleiding biedt bij huisvestingsprojecten. Twee jaar geleden is hij gestart met BLOM Care Innovation waar hij zich bezighoudt met innoverende oplossingen voor de zorg en zorghuisvesting. “Zorg kan slimmer én menselijker.”

 • Best Wishes 2014

  24 december 2013

  Namens ons de allerbeste wensen, een goed, gezond en vooral een gelukkig ondernemend 2014 toegewenst.

 • Opnames van ONDERNEMEN MET PASSIE

  25 oktober 2013

  Ondernemen met passie zondag 3 november
  Vandaag de opnames gehad in Spaces aan de Herengracht 124 te Amsterdam.
  Pitch opgenomen voor het tv programma

  Uitzending van de PITCH op zondag 3 november 14.00 uur  of kijk terug op RTL XL bij programma gemist of via de link van http://www.youtube.com/watch?v=fpk4rmcA1LM


 • Uitleg Hervorming Langdurige zorg door de overheid

  19 juli 2013

  Uitleg Hervorming Langdurige Zorg via 'explanimation'

  Hoe we de langdurige zorg in uw huisvesting in vullen is onze passie.
  Dus kijk verder op de side en neem contact op voor een presentatie, voor een ondersteuning voor uw organisatie die de transitie van zorghuisvesting mogelijk maakt.

  BLOM care innovation
  Imagine the experience and result.

  http://youtu.be/82c3WTrK99k


 • Verkoop Groot Bijstervelt Oirschot

  04 juli 2013

  Verkoop klooster Groot Bijstervelt

  De gemeente Oirschot heeft overeenstemming bereikt met De Meeuw Groep B.V. over de herbestemming van het voormalige klooster Groot Bijstervelt. In het complex wordt een openbaar toegankelijk museum met beeldentuin gerealiseerd.

 • Roefeldag Oirschot 2013

  22 juni 2013

  Roefeldag Oirschot 2013

  Innoveren , wat is dat voor 12 jarigen van de basisschool?????

 • NVTG Pitch

  15 april 2013

  Op het congres van de NVTH, 18 en 19 april 2013, zal BLOM care innovation haar bedrijf in een pitch presenteren.
  Kaarten voor het congrens via bijgevoegde link te bestellen.
  Congres NVTG : http://www.nvtg.nl

 • Samenwerking met RICHTER IMA

  28 januari 2013

  Blom Care Innovatie staat voor innovatie, ontwikkelingen en management in en voor de zorg met passie uitgevoerd. Samen met RICHTER IMA worden slimme woonoplossingen gerealiseerd waarin de cliënt naar eigen wens en behoefte kan wonen en de zorgverlener met plezier en tijd voor de cliënt kan werken. De combinatie van productontwikkeling en Lean Management zorgen voor meer tijd voor zorg! 

 • Best Wishes 2013

  01 januari 2013

  Namens ons de allerbeste wensen, een goed, gezond en vooral een gelukkig ondernemend 2013 toegewenst.

 • Stevenshof Stevensbeek

  12 juli 2012

  BLOM care innovation helpt de ontwikkeling van van der Maazen bouwgroep te Lith.
  Ondersteuning in het haalbaarheids onderzoek en het ontwerpen van een leefbaar hart voor de gemeenschap van Stevenshof.
  Samenwerking met de Fam. Heezemans uit Stevensbeek, de heer B. Buirma  en de van de Maazen Bouwgroep uit Lith.

  Plan1e fase, invulling van appartementen, zorg gerelateerde woonfuncties en diversen commerciële ruimten op de begang grond van het monumentale pand. De 2e fase wooneenheden met mogelijkheden tot aankoppeling aan de zorg.

  Plan zal medio 2013 verder worden uitgewerkt.

 • Groot Bijstervelt Oirschot

  20 juni 2012

  BLOM care innovation heeft een visie geschreven voor het oud klooster Groot Bijstervelt aan de Montfortlaan 12 te Oirschot.

  Missie is opgezet vanuit de geest van het verleden.

  Op hoog niveau een confortabele belevingswereld met "professionele" zorg op maat.

 • Start BLOM care innovation 4 people

  14 mei 2012

  BLOM care innovation 4 people start met haar werkzaamheden.
  Zij betrekt een kantoorruimte in het bedrijfspand aan Den Uitvanck 15 te Oirschot.