• drop

Diensten

DIENSTEN

Innovatie:

Onze adviseursrol is de afgelopen jaren steeds meer op de voorgrond komen te staan. De context waarbinnen huisvestingsvraagstukken van opdrachtgevers moeten worden bezien, is namelijk steeds breder geworden. Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen onze opdrachtgevers bij het formuleren van huisvestingsplannen en bij het ontwikkelen oplossingen voor het realiseren van een visie. In zorgvuldige samenspraak met de klant biedt BLOM care innovation 4 people oplossingen die optimaal aansluiten bij de vraag, de planning en de beschikbare middelen. Een goed advies creëert meerwaarde en voorkomt teleurstelling.


Engineering:
 

Ging een eerste gesprek met een opdrachtgever in het verleden direct over een concreet huisvestingsproject, nu gaat alle aandacht eerst uit naar de stappen die daaraan vooraf gaan. Al vanaf het prille begin – de initiatieffase – treedt BLOM care innovation 4 people namens de opdrachtgever op als procesmanager. Voordat over de stenen wordt gesproken, wordt een uitgebreide inventarisatie gemaakt van wensen van de opdrachtgever, processen, functionaliteit en toekomstperspectief. Dit alles vindt vervolgens zijn weerslag in het Plan van Aanpak, een start document, dienend als leidraad voor het gehele proces.


Management:

Aansluitend volgt de gefaseerde aanpak om te komen tot ontwikkeling en realisatie van het concrete huisvestingsproject voor één of meerdere participanten. BLOM care innovation 4 people is dan de spil in het grote web, om van een ontwikkeling tot een realisatie oplossing te komen.
 

 

Recent news

Recent projects

Recent tweets

  • @frans_blom @claudiareiner01 @delimburger @De_Bouwagenda Inderdaad Motivatie. Maar als scholen het tempo van innovatie en ontwi… https://t.co/1j2h7YA5J8about 44 dagen geleden ago

  • @frans_blom Verandering van bedrijfsnamen. 2019 een nieuwe start met nieuwe naam. Namens ons allen een fantastisch 2019 toeg… https://t.co/EOjssYv7zVabout 145 dagen geleden ago